понеделник, 11 май 2015 г.

Причини

Не сме ли с тебе навик за излитане? 
Не бяха ли ръцете ни крила? 
Това, че не разбираш мойта истина, 
не е ли път към нови начала? 

Едва ли сме убежище за някого.  
Човек не е роден – да е приют. 
Минават, преминават влакове. 
Но само аз оставам тук. 

Балансът между трудното и лесното 
е точно на ръба на пропастта. 
Не мога да се отрека от песните, 
а също и от слънчевите си петна. 

Причината за всичко намаляващо 
е изговарянето му на глас. 
За другото в очите и душата ми 
причината съм аз. 

Селвер