петък, 15 май 2015 г.

Равновесие

Нещо дали се повтори? 
Пак заваля. 
Сякаш е още октомври  
в тези поля. 

Сякаш не искам да видя 
близкия край. 
Скритото пак си е скрито. 
Всеки е прав. 
 
Няма погрешна раздяла. 
Късно разбрах.  
С времето се изхабява 
думата "страх".  

В пустия край на очите 
всичко е дъжд. 
Дълги са, дълги са дните. 
Само се дръж. 

Всеки на нещо ни учи. 
Хора. Съдби. 
Някакъв сън ли се случи 
с много врати?  

Трудно решими задачи. 
Много лица. 
Нищо не е еднозначно.  
Всеки е сам. 

Селвер