четвъртък, 11 юли 2019 г.

*

Идвам отдалече, отдалече... 
Колко дълго си вървял към мен. 
Днес светът изглежда вечен. 
Кой ще каже – е или не е? 

Кой ще каже колко безтегловност, 
колко гигабайта празнота 
носи в необятното си лоно 
всяка самота. 

Укротяваме тревога след тревога, 
но е факт – стеснява се кръгът.  
Колко ще остане от живота, 
ако махнем цялата тъга? 

Няма коментари: