събота, 3 юни 2017 г.

*

Ако ще си говорим за звезди, 
не произнасяй думата "далече". 
​Преодолявам всичко от преди. 
Не брой пукнатините, май изтече. 

Стихотворенията са единствен брод 
през дългата река на страховете. 
Ако ще си говорим за любов, 
си приготви ръцете. 

Не жертвай онова, което си – 
каквото е било, не се завръща. 
И не буди това, което спи 
във шарените летни къщи. 

Няма коментари: