четвъртък, 23 март 2017 г.

Не ме

Не ми разказвай за липите 
Не ми отнемай пролетта. 
И нека скритото остане скрито. 
Не казвай на септември, че летя. 

Повярвай в цъфналите вишни. 
Не се заглеждай в моя студ. 
Не ми доказвай нищо, нищо.
Не ме обичай като друг. 

Не ме спасявай от мъглите. 
Не се опитвай да ме разбереш. 
Недей, недей, недей разравя
жаравата на на тоз копнеж. 

Няма коментари: