понеделник, 3 октомври 2016 г.

*

Несъществуващи метафори 
в несъществуващ син куплет. 
Били ли сме със теб? Отдавна ли? 
Безсъние. Денят започва в пет. 

Къде завършва думата безсилие? 
Прекрачваме въображаем праг. 
Не е мъгла в каквото сме зазидани, 
а нерешителност и страх.  

Несъществуващо стихотворение 
върху несъществуващ лист. 
Не са необходими обяснения, 
поне докато този дъжд вали. 

Няма коментари: