събота, 27 август 2016 г.

Спомен

Лятото се утаява в ниското, 
сякаш натежало от слънца. 
Думи, трудни за написване. 
Август е със хиляди лица. 

Лятото е повече от всякога, 
точно днес и точно в този град. 
Спомен с вкус на диви ягоди 
връща времето назад, назад... 

Няма коментари: