петък, 22 април 2016 г.

* * *

Не става дума за сърцето, 
не става дума за любов. 
Ведно са дадено и взето. 
За другото не си готов. 
Летим. Житейски магистрали. 
Мълчим. Понякога от страх. 
Нима, нима не сте разбрали, 
че времето е вятър, прах?
Че няма нищо общо със крилете 
това, че не помръдваме оттук. 
Че може да сме разделени, 
дори когато сме един до друг. 

Няма коментари: