петък, 4 март 2016 г.

*

Не произнасяме ли твърде много думи? 
Не вдигаме ли твърде много шум? 
Не е ли по-разумно
да се обичаме наум?  


Няма коментари: