понеделник, 21 декември 2015 г.

Аналитично

Междинни сенки в съботни куплети. 
Наричам облаците с други имена. 
Подреждам зимните приоритети. 
Безценното е също с някаква цена.  

Смъртта е синоним на нещо дълго, 
но трябва време, за да разбереш това. 
Макар един до друг, но тъй безмълвни. 
И всеки носи собствения си товар. 

Морето ми разказва старите си рани, 
говорим си за липсата на сняг
Глухарчен пух пресича мисълта ми, 
не съм открила още думата за бряг. 

Няма коментари: