събота, 5 септември 2015 г.

* * *

Втечнени състояния и граници.  
Септември няма нищо общо. 
Високи думи зад оградите. 
Случайностите са нарочни. 
Солта на думите не е от лятото. 
Зависими сме от морето. 
Мълчим, да не изгубим някого.  
Мълчанието също има ехо. 
И трудно си намираме отдушници. 
Фонтанът на сърцето е заключен. 
Не хвърляме, а трупаме ненужното – 
за някога, за всеки случай. 
Но всяко зло е само изпитание 
на крепкостта на нервната система.  
От всеки стих не става епитафия. 
Животът е променлива морфема. 
Втечнени думи и стихотворения. 
Безумия струят от всеки тайник. 
Сърцето е със звездни междуредия – 
и знайни и незнайни. 


Няма коментари: