понеделник, 17 август 2015 г.

Нещо неизпратено

                             "Нещо все остава непосрещнато, 
                             нещо все остава неизпратено 
                             и присъствието му е тежко..."
                                       Венцислав Василев 

Сякаш съм надничане през процепи. 
Сякаш нищо никога не е било. 
Отговорите са пред въпросите. 
Лятото започва от едно крило. 

Нещо все е недоизговорено. 
Може би съм безнадеждността на друг. 
Може би са къси мойте корени. 
Може затова да гледам все на юг.

Август е разлят по всички улици. 
Август е духът, излязъл от рапан. 
Някой си събаря нощем кулите.  
Думи и морета зад една врата.  

Нещо все остава неповикано 
някъде далеч, далеч, далеч оттук.  
Може би сега не чакам никого. 
Може би съм болката на някой друг. 
 

Няма коментари: