неделя, 5 юли 2015 г.

Единичност

Нивото на сърцето е критично. 
Над поносимия предел. 
Преобладава единичност 
във този многолюден век. 

Нещата стават по-неизлечими. 
Светът е повече небе. 
Изтичам през неточни рими, 
но без да зная накъде. 

През лятото на думите минавам. 
През юлските им плитчини. 
Каквото нямам, продължава 
през деветстотин добрини. 

Нивото на сърцето е критично. 
Почти граничи с лудостта. 
"Обича ме, не ме обича" 
си е изгубило цвета. 

Селвер Няма коментари: