петък, 22 май 2015 г.

Мигове

Нощта се разпада на тръгващи влакове. 
Зениците знаят това. 
А някой не спи и подрежда душата си. 
Вълна по вълна.