петък, 22 май 2015 г.

Мигове

А колко безименни мигове. 
Не мога да ги изрека. 
И стихове, стихове, стихове. 
И белег от друга река.