вторник, 26 май 2015 г.

Междинни амплитуди

                                  "Телата ни ще се затрият 
                                  в галактиките от слова." 
                                           Виктор Самуилов 

От твоя сън до мен са само стихове 
и падащи звезди. 
Безкрайното е трудно за изричане. 
Преливаме през южните врати. 

Изтичат ни телата и усещаме  
по-ниското ниво. 
А нещо непредвидено по вените 
променя целия живот. 

И всички думи, още ненаписани, 
очакват своя миг. 
Каквото сме научили от птиците, 
не ни ли прави по-сами?  

На думите им трябват дълги вечери, 
за да не свършва любовта. 
Междинни амплитуди и наречия 
ни определят крехкостта. 

Изгубваме се в сложни изречения. 
И се въртим един без друг. 
Не сме ли уморени продължения 
на думи за любов? 

Селвер