вторник, 14 април 2015 г.

Прегради

От страх да не строша преградите, 
скъсих, скъсих крилете. 
И надвечерите, и лятото. 
И думите в сърцето. 

Различни сме във своите безумия. 
Различни са ни боговете. 
Но само любовта е път към другия. 
И в нас е цялата далечност. 

Уголемяват се пространствата, 
но не навън, навътре. 
А другото са някакви остатъци 
от стихове и смърти. 

По-лесно вече разпознавам знаците. 
И всичко в мен е слято. 
Опитвам се да стигна до преградите. 
А то... прегради няма. 

Селвер 
https://www.flickr.com/photos/nikaa/5323463910/