вторник, 10 февруари 2015 г.

Невидими

Внезапни точки на пресичане. 
Невидими следи от устни. 
Случайности ли да наричаме 
шума от сребърни медузи? 

Невидимо стихотворение. 
Изгубвам мисълта си като птица. 
Живеем ли или сме отражения 
на някакъв невидим механизъм? 

А някой казва, че страхът е улица. 
Невидимо и видимо се смесват. 
Реалността е може би илюзия,  
а границата е гледецът. 

Невидимото е извън пределите 
на твоето разбиране за смисъл. 
А егото е неизбежен делител 
на твоя собствен алтруизъм. 

Еднаквостта е оправдание 
в невидими любови и раздели. 
А другото са други страници. 
А другото само ще ни намери. 

Селвер