четвъртък, 1 януари 2015 г.

Симптоми на прелетност

Симптомите на прелетност се стичат 
по хлъзгавите мисли на деня. 
Компасите са спрели да наричат 
вълните с други имена.  

От мисълта за юли ставам светла. 
Но има ли значение къде 
ще акостира привечер сърцето?  
След името ти всичко е море. 

Докрай се удължават гласовете. 
Шумът от корабни платна. 
И смисълът на онова, което 
не зная как да нарека. 

Във всяко изречение с медузи 
морето е оставило следа. 
Предишното ни прави други. 
От изток почва всяка самота. 

Прозорецът ми цяла нощ ще свети. 
Все някоя звезда ще разбере. 
Аз зная песен за морето. 
То знае ли стихотворение за мен? 

Селвер 

http://www.pinterest.com/pin/557390891355997107/