вторник, 25 ноември 2014 г.

Сънища

Сънят е по-висок от къщите. 
И с форма на тримачтов кораб. 
След него няма да сме същите. 
Ще бъдем със копринени декори.  

Сънят прилича на обичане. 
На вятър, прекосил морето. 
На виолетови кокичета, 
поникнали в сърцето. 

Не знае как да се сбогува 
след всички стихове написани. 
И като мене с песни се лекува. 
Сънят си е изгубил птиците. 

Ще побелеят гласовете.  
Ще свършат всички пътища. 
Душите са плантации с лалета.
И проходи за сънища. 

Селвер