вторник, 11 ноември 2014 г.

Колко белота

Колко белота им трябва на очите? 
Колко белота? 
За да почнат себе си на чисто. 
Да не търсят край или среда. 

Колко белота му трябва на сърцето? 
Колко изречения със сняг? 
Да забрави всичко, след което 
устните не могат да заспят. 

Трябва ли да нарисувам 
бял прозорец и врата,  
за да могат лесно да отплуват  
тръгващите си неща?   

За да не останат мокри срички. 
За да мога всичко да простя. 
Колко белота е нужна на очите? 
Колко изречения с цветя? 

Селвер