четвъртък, 4 септември 2014 г.

Ниско стихотворение

​Ниските думи са без отражения. ​
Как не разбираш, че всичко е сън? 
Колко море се побира във шепите? 
Колко причини остават отвън. 

Ниските облаци значат очакване. 
Видими хора в невидими дни. 
Свършва водата, но не и пожарите. 
Все по-далечни сме, все по-сами. 

Някой лекува зелените вторници. 
Някой разделя морето на три. 
Някой безумно навива часовници. 
Някой подрежда глухарчета в стих. 

Ниските дни са спасителни пояси. 
В ниските кръгове няма вълни. 
Някой ще почне отново живота си. 
Само да спре да вали. 

СелверНяма коментари: