събота, 9 август 2014 г.

Баланс

Ако протегнеш лявата ръка, 
със дясната се дръж за нещо синьо. 
Да пазиш равновесие между сега 
и времето, когато няма да те има. 

Ако до половината е свобода, 
но няма никакви дървета. 
Бъди разделната стена 
между пороите и цветовете. 

Ако вали в едната ти душа. 
Така, че да не може да се диша. 
Със другата повярвай, че нощта 
е преоблечено кокиче. 

Ако единият ти полюс е море, 
за другия ти трябват нови рими. 
И непременно да е лесен всеки ред. 
Да могат думите да те намират. 

Водата отразява само видими неща. 
Небето пази своите поети. 
Пространствата са корабни платна. 
А точно по средата е сърцето. 

Ако до половината си бил река, 
ще трябва после да си риба. 
Да има някакъв баланс между брега 
и онова, което си отива. 

Селвер 

Няма коментари: