петък, 22 август 2014 г.

Каквото нямам

На думите не им достига лято. 
Солта е повече от всеки влак. 
Останаха ми тънките прегради. 
Оттатък август са течения и хлад. 

Не си намирам есенната кожа. 
Преялите медузи светят в нечий сън. 
Бих искала, но днес е невъзможно 
да подредя коралите във мен. 

Да подредя, каквото нямам. 
Каквото имам, но наум. 
Каквото ми е трябвало във сряда. 
Каквото е останало отвън. 

Върви сега, но без да зная кой си. 
И без да знам цвета на всички дни. 
Очите са безлюден остров, 
ако зеленото е без вълни. 

На думите не им достига въздух. 
Какъв е този южен силует? 
Зеленото върви на пръсти. 
Но все към теб. Но все към теб. 

Селвер 

Няма коментари: