неделя, 6 юли 2014 г.

Вятърно

Колкото всички пристанища – 
толкова мога да чакам. 
Аз съм невидима, знаеш ли? 
Вижда ме само южнякът. 

Синият цвят ще ме помни ли, 
ако от днес съм медуза. 
Толкова дъжд по пероните. 
Сякаш светът е без устни. 

Вятър са, вятър са думите. 
Спряло е времето, спряло. 
Сякаш не сме се изгубвали. 
Сякаш не си ме забравил. 

Селвер