вторник, 22 юли 2014 г.

Някакво

Някаква птица живее в съня ми. 
Някакви ноти във някакъв стих. 
Там, закъдето си тръгнал, ме няма. 
Аз ли не мога да спя или ти? 

Аз ли съм тази, която те буди? 
Аз ли съм вятърът в тази гора?
Аз ли не мога да тръгна оттука? 
Ти ли не си ме разбрал? 

Някаква дума живее в съня ми. 
Някаква лодка и някакъв път. 
Някакви корени в някаква сряда. 
Нещо, което наричат живот. 

Нещо, което и аз не разбирам. 
Нещо единствено. Нещо без брод. 
Нещо без ритъм и нещо без рима. 
Нещо, в което живее дъждът. 

После са някакви трудни въпроси. 
Някакъв облак и някакъв студ.  
Нещо, което не мога да нося. 
Нещо невидимо. Нещо без звук. 

После светът е напълно различен. 
Някакви хора във някакъв град. 
Някой, когото почти не обичам. 
Някакви улици. Някакъв страх. 

Селвер