вторник, 15 юли 2014 г.

Ще се науча

Във пясъчен часовник остарява 
това, което няма да се случи. 
Едно черешово дърво ми вярва, 
че някога (все някога) ще се науча 

на тръгвания, на небе, на лава. 
На празни пощенски кутии. 
На хора, при които се остава. 
На всичко, за което да не питам. 

На дълга тишина след лято. 
На нощи със звънливи устни. 
На отливи и на дъждовни дати. 
На седмици. Разрошени и руси. 

Ще кажа на морето, че е бяло. 
Но първо да му преброя вълните. 
Във пясъчен часовник е безкраят. 
И ще се случи всяка песъчинка. 

Селвер