четвъртък, 10 юли 2014 г.

Стръмно

Нещо, в което ме няма. 
Някой, с когото не съм. 
Стръмни очи и поляни. 
Думи, които не знам. 

Там, докъдето ще стигна, 
имат ли дните криле? 
Зимата има ли изход? 
Има ли дъжд и море? 

Взетото вече е взето. 
Всичко е с някаква цел. 
Нищо не са цветовете, 
ако не си ги видял. 

Как да разкажа житата, 
без да забравя април?  
Аз съм – която те чака. 
Още не си ме открил. 

Селвер