вторник, 17 юни 2014 г.

Трябват ветрове

Едва ли ще останат други небеса,  
когато стигнем края на посоките. 
Изтичат часовете, затова... 
Не си затваряйте прозорците. 

Защото трябва да не сме съвсем сами, 
когато няма изход от въпросите. 
Да си направим птица от вълни, 
когато свършат албатросите. 

Да може, щом април развее шал, 
да се стопи снегът по миглите. 
И не да помним, кой какво е дал. 
И не да се удавим в плиткото. 

Защото надали ще разберем с какво 
сме по-различни от врабчетата. 
Первазите преливат от любов. 
А някой си брои монетите. 

Изтичаме. Не може нищо да ни спре. 
Изтичаме като вечерни кораби. 
Защото трябва въздух. Трябват ветрове. 
Не си затваряйте прозорците. 

Селвер