неделя, 15 юни 2014 г.

Неделя, пълна с кораби

Една неделя, пълна с кораби. 
Надничам през ключалката на май. 
Прозорците са като хората. 
Ако вали – затворени докрай. 

Ако вали, е друга приказка, 
разказана от обедна пчела. 
Зависими сме, толкова зависими. 
От корени, от сънища, крила. 

От граници, от ветропоказатели. 
От пропасти, от думи за любов. 
От пълнолуния и от предателства. 
От бряг, за който днес не си готов. 

Скъсява се, скъсява се пътеката. 
По-близо никога не съм била. 
А другото е равновесие.
И пълни с вятър корабни платна. 

Селвер