четвъртък, 12 юни 2014 г.

Да има време... за какво ли не

                             "Виж, как се променя цветът на живота, 
                             когато към него добавиш любов." 

А трябва да говорим малко – 
да има време за небе. 
Да има време – да те помни някой. 
Или пък да те отведе. 

Да има време за раздяла, 
ако нещата не вървят. 
Ако неделята е много тясна. 
Ако не е останал път. 

Да има време – да се чуем. 
И да измием този грим.  
И да извършим хиляди безумства. 
Например – да летим. 

Да има време за въздишки  
след грешното небе. 
След хората, които си обичал. 
След много син куплет. 

След нощ, в която си очаквал. 
След падащо листо. 
Та... трябва да говорим малко. 
Да има време за любов. 

Селвер