четвъртък, 8 май 2014 г.

Този сън е наводнен

​Този сън е наводнен. 
Трябва да потъне. 
Трябва ти да си до мен. 
Но е тъмно. 

Този стих е упоен. 
Да не чувства болка. 
Трябва сянка на елен. 
Но висока. 

Този път е ветровит. 
Пълен с непознати. 
Има къщи без врати. 
Няма знаци. 

Този дом е от сребро. 
Има скъпи дати. 
Лястовица без гнездо. 
И без лято. 

Този бряг е като мен. 
Винаги разплакан. 
Вторникът му е студен. 
Трябва някой. 

Този кръг около мен. 
Има ли пролука? 
Мостът е непостроен. 
И съм друга. 

Този сън е наводнен. 
Всичко е до петък. 
Да потъне този ден. 
И сърцето. 

Селвер