събота, 3 май 2014 г.

Целувам те

                    "Целувам те, защото те обичам." 
                                          Дамян Дамянов 

Целувам те, защото знам, 
не мога да ти дам морето. 
И чайките от моя сън. 
И лятото, и ветровете. 

Целувам те за всичко онова, 
което не разбирам.
За цветовете на дъжда. 
За тихата ми половина. 

Защото трябва тишина. 
За равновесие в сърцето. 
Като невидима везна 
за всичко дадено и взето. 

Целувам те, защото знам, 
че думите не могат да ти кажат 
най-тихите, най-тихите неща. 
А тихите неща са важни. 

Селвер