понеделник, 12 май 2014 г.

Нещо не достига

Тази уморена кожа. 
Нищо неразбиращи ръце. 
Може би е невъзможно.
Може би сме с други цветове. 

Ние ли сме с други устни? 
Думите ли са с различен глас?
Есените ли са трудни? 
Или ветровете между нас? 

Пътят ли е много стръмен? 
Ние ли не можем да вървим? 
Не умеем да се търсим 
или ни е все едно дали... 

Тази уморена кожа. 
Нещо не достига, но какво? 
Небеса ли? Или рози? 
Или може би любов. 

Селвер