понеделник, 28 април 2014 г.

До тук

                           "... до тук боли. Нататък не боли..." 
                                                      Калин Донков 

Сърцето на април е бяло.
Дъждът е същият - като преди. 
Дали е край или начало?
До тук е нощ. Нататък са звезди. 

Дъждът не може да забрави. 
Дъждът не може да прости.  
"Обичам те" е просто лава. 
До тук е огън. После не гори. 

Април е най-зелен във сряда. 
Дъждът във вторник е голям. 
На дъжд мирише днес земята.  
До тук е обич. После ли? Не знам. 

Защото все се губя, губя... 
Ще си намеря друг компас. 
Мъглите ще ме излекуват. 
До тук сме ние. После само аз.

Селвер