петък, 18 април 2014 г.

За да е светло

Изтичат цветовете на нощта. 
И всяка дума става бяла. 
Разказвай ми добри неща. 
За да не искам да избягам. 

Дъждът е влюбен пианист. 
Не вярва, че съм закъсняла. 
Че знам морето наизуст. 
Че всяко тръгване не е раздяла. 

Понякога сърцето е затвор 
за думи, цветове и хора. 
Неделите са без чадър. 
Април е пълен с дъжд догоре. 

Оттатък стиховете не вали. 
И няма никакви морета. 
Оттатък стиховете са скали. 
И няма петък. Няма петък.  

Дъждът е някакъв баланс 
между очите и сърцето. 
Разказвай ми добри неща. 
За да е светло, светло, светло. 

Селвер