сряда, 16 април 2014 г.

Пътеките минават през април

Остава време колкото сърце. 
И време колкото камбана. 
Достатъчно ли е или не е? 
За малко ли или за постоянно? 

Пътеките минават през април. 
През цъфналите дюли.
С върха на четка някой ме изтрил.
И вместо да си тръгна, ставам люляк. 

Наполовина си затворен плик.
Наполовина си от пясък.
Мълчим на трудно преведим език.
И вместо да си тръгна, се смалявам. 

Четвъртък е откъснат карамфил.
Светът е разделен на срички.
Сега съм южен приток на април.
И вместо да си тръгна, те обичам. 

Селвер