неделя, 9 март 2014 г.

Следобедно

Следобеди със къси улици. 
И чувства тъмнокоси. 
Където свършват думите, 
лалетата са боси. 

Безлюдни мокри плажове 
в предградията на сърцето. 
А някъде между етажите. 
са страховете.  

Морето не брои сезоните. 
Изтичат птици от очите. 
Една оранжева мелодия 
рисува по стените. 

Дъждовни вертикални улици. 
Изтичат облачни въпроси. 
Където свършват устните, 
поникват рози. 

Селвер