петък, 7 март 2014 г.

Дъждовности

Отключвам зимните си сетива. 
Да мога отдалече да те чувам. 
Далече означава като сал. 
Далече е, когато те сънувам. 

Далече е, когато се топи 
последното крило на февруари.
Небето е със петъчни очи.
Защото се опитва да забрави.

Не знаеш ли, че този дъжд
бълнува пролетта и не разбира, 
че всичко се пропуква изведнъж. 
Но времето не спира. 

Забравяме и спира да вали.
По кожата се трупат много зими.
Останалото още предстои.
Останалото още няма име. 

Селвер