четвъртък, 27 март 2014 г.

Трябва нещо добро да се случи

Като счупена детска играчка. 
Като осем делено на три. 
Трябва никой сега да не плаче. 
Трябва синьо за стих. 

Всяко дълго начало е трудно. 
Като нощ на товарен вагон. 
Трябва нова пътека и утро.   
Трябва нов хоризонт. 

Като нещо, което ми пречи. 
Като зима със пролетен грим. 
Трябва нещо добро да се случи. 
Трябва друг лабиринт. 

Като прелетни облачни устни. 
Като чувство за плен. 
Трябва жълто хвърчило да пусна.  
Трябва петък зелен. 

Като сянка на обедна дума. 
Като мида в опасни води. 
Трябват нови очи, да се будя. 
Трябват нови очи. 

Селвер