понеделник, 24 март 2014 г.

Представи си

Представи си, че тръгваш нанякъде. 
Че светът е до края крилат. 
Половината път е вървене към лятото. 
Половината дни не ехтят. 

Представи си рисувани гълъби. 
И небе във последен куплет. 
Страхове и победи обърнати. 
Представи си, че думите спят.

Представи си, че чакаш светулките. 
А гласът ти е много смален. 
И разлива цвета си по буквите. 
И брои всеки звук преживян. 

Представи си среднощните пропасти.  
Представи си, че нямаш криле. 
Че четвъртък е лодка със облаци. 
Че от утре светът е море. 

Представи си глухарчета светещи. 
Че е с корени дългият ден. 
И са толкова къси ръцете ти, 
че не можеш да стигнеш до мен. 

Че сърцето е с шарени полюси. 
И със капещи устни от мед. 
Че светът е направен от пролети. 
Но е много различен след пет. 

Представи си, че тънки са думите.
Все едно разговаряш с елен.
Представи си живота на устните.
Все едно, че си влюбен във мен. 

Селвер