събота, 22 март 2014 г.

Близост

                                       "Понякога
                                                 от близостта
                                        очите губят свойта сила..."
                                                     Владимир Башев 

В приземните етажи на деня 
вагоните са пълни с тихи думи.
Следи от люляци в съня.
Но трябва да си много влюбен. 

Цветът на устните е балдахин. 
Цветът на устните ти е единствен. 
Цветът на океаните е сън. 
Но трябва ти да си наблизо. 

И както има вторници от дъжд, 
така е сребърно и те обичам. 
Дори от близостта да изгориш. 
Дори очите да не виждат.  

Дори да не разбирам любовта.  
Дори да не разбирам всички думи. 
Дори да казват, че от близостта... 

Не се отдалечавай! Чу ли? 

Селвер