понеделник, 17 март 2014 г.

Пътеводно

Пътеводни неделни обятия. 
Понеделник е с друго лице. 
Накъдето летим, са камбаните. 
А летим със вечерни ръце. 

Има още любов ненаписана. 
А животът е колкото ден.
Половината думи са казани. 
Половината още са в мен. 

Накъдето летим, е обичане. 
Накъдето летим, е копнеж. 
За каквото мълчим, е единствено.  
Половината синьо е дъжд. 

Селвер