събота, 1 март 2014 г.

Твърде много

Твърде много раздели. 
Невъзможни криле. 
Не достига небе ли? 
Или всичко е вече небе. 

Твърде много сюжети. 
И гримирани дни. 
Безделфинни куплети.
И глаголи с лилави следи.

Твърде много копнежи. 
И любов. И любов. 
И снежинкови водовъртежи. 
Звездопади в последно писмо. 

Твърде много въпроси. 
И случайни неща. 
Като утро със рози. 
И вълшебство със шал.

Разноцветни недели. 
Да не мога да тръгна назад. 
Твърде много предели. 
И безсъния с друг аромат. 

Селвер