събота, 8 февруари 2014 г.

Ако

Ако думите бяха снежинки. 
Ако вятърът беше зелен. 
Ако лятото беше ушито.
Ако зимата свършваше днес. 

Ако имаше още недели. 
Ако нямаше ноти от лед. 
Ако утре дъждът ни намери. 
Ако пътят е само напред. 

Ако просто съм някаква бездна. 
Ако мидите бяха насън. 
Ако август е толкова лесен. 
Ако нощите вече не са. 

Ако пазя перата от птици 
във кутия за сини неща.  
Ако всичко далечно е близо. 
Ако устните имат душа. 

Ако нищо не мога да върна. 
Ако само сега съм делфин. 
Ако мога да дишам на тъмно. 
Ако розата може да спи. 

Ако днес не задавам въпроси. 
Ако мога да мина през звук. 
Ако още ме търсиш ли, търсиш... 
Аз съм тук. Аз съм тук. Аз съм тук. 

Селвер