четвъртък, 23 януари 2014 г.

Зимни рози

                        "Другото е някакъв недостиг..." 
                                     Венцислав Василев
     
Остават само зимните цветя. 
И кораби, които не сънуват. 
От толкова изгубени неща, 
до горе ми е пълно с думи. 

Каквото е било, е сън. 
Очакванията ме правят друга. 
И бездните не са, каквото са. 
Дълбокото лекува. 

А после е дълбок снега. 
Въпросите са колкото живота. 
Останалото е тъга. 
И много, много зимни рози. 

Селвер