неделя, 19 януари 2014 г.

И после думите не светят

Дали да ти разкажа, че сега 
умората е колкото крилете. 
Умората е колкото снега. 
А пътят е до края на сърцето. 

Разбира се, че свършва любовта. 
И после думите не светят. 
Остават белези по тихите места. 
Не помня за какво са ми ръцете. 

Най-празно е, когато разбера, 
че няма нищо след морето. 
Разбира се, че всичко има край. 
Безкраят е измислен от поети. 
 
Селвер