понеделник, 13 януари 2014 г.

И нищо друго

От моите ръце до теб 
са три вселени нежност. 
Не вярваш ли? И по-добре. 
Ако повярваш, ще изчезна. 

Ако си буден точно в три. 
Ако дъждът те чува. 
Ако светът е без врати. 
Ако със мен ти се целува. 

Ела със синия си глас. 
Със неизбежни устни. 
Обичай ме, защото аз... 
Защото имам нужда.  

От моето сърце до теб 
са думи. Много думи. 
Обичам те. Не зная докъде. 
Обичам те. И нищо друго. 

Селвер