четвъртък, 2 януари 2014 г.

Усещане

Усещал си ме. Аз съм звук. 
Минавам през декември и съм бяла. 
Зеленият ми сън е по-висок. 
А синият е колкото пиано. 

Очите ми са колкото дъжда. 
След мен неделите са сини. 
Понякога живея на брега. 
Опитомявам миди. 

Не си ме виждал. Аз съм звук. 
Усещане за късни ноти в здрача.  
Усещане, че съм далеч оттук. 
Усещане за допир на глухарче. 

Селвер