четвъртък, 19 декември 2013 г.

И даже...

И даже да е дълго и невидимо. 
И даже птиците да са на юг. 
И даже да не помня всички приказки. 
И даже нощите да са без звук. 

И даже да ме няма в синьото. 
И даже да съм кленово листо. 
Дори да са високи зимите. 
Дори и да не знам защо. 
 
Дори и да ми липсват чайките. 
Дори да съм със вързани ръце. 
Дори и да изчезнат незабравките. 
Дори да съм с едно сърце. 

Дори да са надолу всички улици. 
Дори да няма цветове. 
И даже да не се докосват устните. 
И даже да съм без небе. 

И даже да ме помнят само совите. 
И даже думите да са от сняг. 
И даже да ме променят сезоните. 
Аз пак ще те обичам. Пак. 

Селвер